Condicions de compra

Les Condicions Generals de Compra aquí presents regulen l’ús del lloc web saibopastissers.com (d’ara en endavant, “el lloc web”) del qual Sant Antoni Pastissers, S.L. (d’ara cap endavant, Sant Antoni Pastissers) és titular. Sant Antoni Pastissers, S.L. és una societat limitada mercantil amb domicili social al Carrer de la Via, 86 de Cassà de la Selva, Girona, Espanya, amb NIF nº B17498544, sent Sa&Bo Pastissers una de les seves marques comercials. La utilització per part del client dels serveis de la botiga online Sant Antoni Pastissers suposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Sant Antoni Pastissers en el mateix moment de l’ordre de compra. Por aquest motiu, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar la compra.

Preus i productes

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada un dels articles i inclouen l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Els preus a la web estan indicats en euros.

En el suposat cas de detectar possibles errors de preu a la web, Sant Antoni Pastissers es posarà en contacte amb el client per solucionar el problema esmentat. Les dues possibles solucions seran: acceptar el nou preu o procedir a la cancel·lació de la comanda. En el cas que Sant Antoni Pastissers no pugui posar-se en contacte amb l’usuari, la comanda quedarà automàticament cancel·lada. La presentació dels productes amb les seves pròpies característiques i imatges estaran indicades en les descripcions dels propis productes. Sant Antoni Pastissers es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els preus dels productes, així com suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Procés de compra

Abans de res, és precís especificar que les compres realitzades en el lloc web quedaran subjectes a la disponibilitat del producte. El procés per comprar productes a través del lloc web és el següent:

Cistella de la Compra

Tots els productes seleccionats per l’usuari s’incorporaran a la seva “Cistella de la Compra”. L’usuari ha d’accedir a l’esmentada cistella de la compra per iniciar el procés de compra. Per dur a terme el procés de compra l’usuari s’haura de registrar. Al registre, l’usuari haurà d’introduir el seu nom d’usuari i la seva contrasenya per accedir al seu compte. Allà li apareixerà tota la informació necessària per realitzar la compra (dades de pagament i entrega de la comanda), que haurà omplert prèviament al registrar-se. Aquestes dades quedaran emmagatzemades de tal manera que, cada vegada que realitzi una compra, aquestes dades apareixeran automàticament. Es podran modificar en qualsevol moment.

Pagament

L’usuari escollirà el mètode de pagament i acceptarà l’operació donant el seu consentiment. Per més informació, veure apartat “Formes de Pagament”.

Acceptació

L’usuari confirma la comanda i accepta la compra dels productes seleccionats, així com les Condicions de Compra i la Política de Privacitat.

Confirmació de compra

L’usuari rep, a l’adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu (desglossat), forma d’enviament, data de compra i número de comanda. Veure més informació en l’apartat “Entregues”.

Formes de pagament

El pagament es realitzarà quan finalitzi el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del pagament. En cap cas es podrà realitzar el pagament amb posterioritat. No s’admet el pagament mitjançant procediments diferits tals com enviaments  contra reemborsament o pagament a la botiga en el moment de recollida de la comanda. Els mitjans de pagament admesos són transferencies bancaries i Sistema PayPal. L’elecció del mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra en la pantalla corresponent. El client haurà de notificar a Sant Antoni Pastissers qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail (info@saibopastissers.com), en el menor termini possible per a que Sant Antoni Pastissers pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comportin el rebuig de certs tipus d’operacions. Sant Antoni Pastissers no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

Entregues

Les compres realitzades a la web no podran entregar-se en apartats de correus, sempre s’entregaran o bé en domicilis i a la persona indicada en el moment de la confirmació de la compra del producte o bé es passaran a recollir a una de les nostres botigues físiques.

Sant Antoni Pastissers no es responsabilitza si l’entrega de la comanda no pot finalitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’usuari a tal efecte, així com en el suposat cas de que l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes per a fer l’entrega, com ho seria l’absència de destinatari.

El termini d’entrega d’una comanda ha d’estimar-se en 48 hores, en funció del dia i hora de confirmació, a no ser que estigui especificat a la descripció de l’article.

Si en el moment de l’entrega, el client no es troba en el domicili indicat, el transportista es posarà en contacte amb ell (via telèfon).

Per qualsevol dubte que no quedi resolt contacteu amb info@saibopastissers.com

Seguiment de comandes

L’usuari rebrà un e-mail amb la confirmació de la comanda, el número de comanda. Des de la web podrà fer el seguiment de la seva comanda a l’apartat “El meu compte”. En l’apartat de “Comandes Pendents”, apareixerà l’estat actual en el que es troba la comanda. Pot ser que estigui “En procés”, la qual cosa voldrà dir que la comanda s’estarà tramitant, o que estigui “Completada”, quan hagui iniciat el proces de transport.

En l’apartat “Historial de comandes”, es mostrarà la relació de compres anteriors a l’usuari.

Disponibilitat dels productes

En el cas que Sant Antoni Pastissers no pugui servir al client els productes ja comprats i pagats per no estar disponibles en aquest moment, ho posarà immediatament en coneixement del client, on es durà a terme la devolució de l’import dels productes no disponibles. Sant Antoni Pastissers haurà de fer efectiva la devolució en un termini màxim de 10 dies i pel mateix mitjà de pagament amb què es va fer l’abonament.

Política de devolucions i cancel·lacions

Sant Antoni Pastissers no accepta canvis ni devolucions dels productes per la seva naturalesa perible. S’informa als clients que degut que els productes de Sant Antoni Pastissers són artesanals, poden tenier variacions respecte les imatges del lloc web.